Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Základní informace

Škola je komplexem škol pro sluchově postižené.

Výuka na této škole probíhá auditivně orální metodou (mluvenou formou jazyka).

 

Zřizovatel:  Hl.m.Praha.

: 613 88 149

IZO: 600020797

Obory vzdělávání:  Gymnázium, čtyřleté 79-41-K/41

                               Informační služby 72-41-M/01 (maturitní zkouška)