Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Informace o maturitních zkouškách

Společná část maturitní zkoušky více informací:

www.novamaturita.cz

Profilová (školní) část maturitní zkoušky pro obor Gymnázium se skládá ze dvou povinných zkoušek.

Povinné zkoušky si žák vybere z této nabídky:

 • Biologie
 • Chemie
 • Fyzika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Matematika

Profilová zkouška probíhá ústní formou.

Žák má možnost zvolit si nepovinné zkoušky z této nabídky: český jazyka literatura, anglický jazyk, německý jazyk, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, matematika.

 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky pro obor Informační služby se skládá ze dvou povinných zkoušek.

Povinné zkoušky si žák vybere z této nabídky:

 • Informační systémy a služby
 • Tvorba webových stránek a počítačová grafika
 • Správa dat a archivnictví
 • Ekonomika
 • Matematika

Profilová zkouška probíhá ústní formou, v některých předmětech může být její nedílnou součástí vypracování maturitní práce a její obhajoba.

Seznam povinné literatury: