Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Informace o maturitních zkouškách

Společná část maturitní zkoušky více informací:

www.novamaturita.cz

 

Profilová část maturitní zkoušky pro obor Gymnázium se skládá ze dvou povinných zkoušek.

Povinné zkoušky si žák vybere z této nabídky:

  • Biologie
  • Chemie
  • Fyzika
  • Informatika a výpočetní technika
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Základy společenských věd
  • Matematika

Profilová zkouška probíhá formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Žák má možnost zvolit si nepovinné zkoušky z této nabídky: český jazyka literatura, anglický jazyk, německý jazyk, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, matematika.

 

 

Profilová část maturitní zkoušky pro obor Informační služby se skládá ze tří povinných zkoušek.

Povinné zkoušky si žák vybere z této nabídky:

  1. zkouška

soubor odborných předmětů (správa dat, web a grafika, informační systémy a služby)

- praktická zkouška

       2. a 3. zkouška  - žák volí dva z těchto předmětů:

správa dat – ústní zkouška před zkušební komisí

web a grafika – ústní zkouška před zkušební komisí

informační systémy a služby – ústní zkouška před zkušební komisí

ekonomika – ústní zkouška před zkušební komisí

matematika – ústní zkouška před zkušební komisí