Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 zahajujeme v úterý 1. září v plném rozsahu.

 

1. 9. úterý

končí vyučování po 2. vyučovací hodině, tj. v 9.40

Vydávání obědů – od 10.30

Provoz školní družiny do 17.00

Provoz MŠ 6.30 – 17.00

 

2. - 4. 9. středa - pátek

Vyučování končí dle následujícího harmonogramu vydávání obědů:

12.00 – 12.20 – 1. – 3. třídy

12.20 – 12.40 – 4. – 6. třída

12.40 – 13.00 – 7. – 10. třída

Po 13.00 – SŠ

 

Upozorňujeme na zákaz vstupu rodičů do budovy školy (až na předem domluvené schůzky).

Pro osoby jiné, než jsou žáci a zaměstnanci školy, platí v budově školy povinnost, mít zakrytý nos a ústa.

Žádáme rodiče, aby žáci přicházeli do školy až v 7.40. Dříve jim nebude umožněn vstup do budovy. Výjimkou jsou děti navštěvující ranní družinu.