Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Zahájení provozu 1. stupně základní školy

Od 25. 5. bude záhájen provoz 1. stupně základní školy. Návštěva školy je dobrovolná. Výuka bude probíhat od 8.00 dle rozvrhu, nejdéle pak do 12.30.

Školní družina je v provozu, bude organizována v rámci třídních skupin v plném rozsahu.

Obědy je nutné přihlásit přes třídní učitele.