Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Aktualizace termínů konání Maturitní zkoušky a Jednotné přijímací zkousky

V sekci Přijímací řízení a Maturitní zkouška najdete termíny konání obou zkoušek aktualizivané dle vyhlášky MŠMT.