Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Informace k přijímacím zkouškám na střední školu

Podle Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
jsou písemné přijímací zkoušky vtěchto termínech:

řádný termín:

o Bude stanoven pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky.

o Uchazeč se dostaví do školy, kterou má uvedenou na 1. místě přihlášky.

Výsledky testů obdrží obě dvě školy a stanoví vyjádření. Uchazeč si poté zvolí jednu školu, kam odevzdá zápisový lístek.