Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Přijímačky nanečisto

Zveme zájemce o přijímací zkoušku nanečisto, kterou pořádáme ve škole v Ječné.

Přijímací zkouška se koná v úterý 5. 2. 2019 od 8.30 hodin v učebně číslo 204.

Zkouška bude probíhat s uzpůsobením podmínek pro žáky se SVP ve formě 100% navýšení času a

podpoře asistenta modifikátora.

Pro více informací můžete kontaktovat zástupkyni Evu Přibylovou.