Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Přijímací řízení na střední školu

Uchazečům o studium na gymnáziu a SOŠ připomínáme termín pro podání přihlášek - 1. 3. 2018.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou 12. 4. 2018.

Více informací naleznete v sekci Přijímací řízení na našich stránkách a na oficiálních stránkách jednotných přijímacích zkoušek: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html