Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Volby do Školské rady

Vzhledem k uplynutí volebního období stávajících členů Školské rady z řad rodičů budou voleni členové noví.

Zájemci o kandidaturu na členství ve Školské radě hlaste se v kanceláři školy osobně, poštou, nebo e-mailem.

Volba proběhne během třídních schůzek 14. 11. 2017, kde budou na společném zahájení v hudebně školy

(16.30) jednotliví kandidáti představeni rodičům.