Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Maturitní zkouška PODZIM 2017

Ústní maturitní zkouška se koná v pondělí 11. 9.

Dostavte se v 8.00 ke slavnostnímu zahájení v hudebně školy.

K písemné části společné maturitní zkoušky, kterou budete konat ve spádové škole, Vám bude zaslána pozvánka e-mailem v druhé polovině srpna. Termíny sledujte na stránkách "Nová maturita".