Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

2. kolo přijímacího řízení do SŠ

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacích zkoušek do oboru 72-41-M/01 Informační služby. Přihlášky lze odevzdat nejpozději do 20. 5. 2016 v kanceláři školy.

Do oboru příjmáme žáky s problémy v oblasti řeči, s SPU, ty kteří potřebují z různých důvodů malý kolektiv.

Podrobnosti v sekci Přijímací řízení