Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Návštěva MFF UK - I. ročník

ve středu 20.4. navštívili studenti prvního ročníku našeho gymnázia Matematicko-fyzikální fakultu UK. Při sekání mačetou, skákání ze stolů, lehání si na fakírské lůžko, střílení vzduchovkou, otvírání lahví palicí a dalších netradičních pokusech si nejen zopakovali učivo fyziky, ale především si uvědomili souvislosti mezi základními fyzikálními zákony a běžnými každodenními činnostmi.