Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Projekt k 70. výročí konce 2. světové války

Na čtvrtek 7. května připravili učitelé dějepisu a společenských věd ve spolupráci se středoškoláky celodenní projekt k 70. výročí konce druhé světové války. Hlavní část probíhala na školním dvoře, který se na pár hodin proměnil v protektorát Čechy a Morava. Zde se žáci na různých stanovištích seznámili například se systémem potravinových lístků, vyzkoušeli si kódovat morseovkou a na četných informačních tabulích se dozvěděli mnoho informací o válce a životě v protektorátu. Nechyběla ani barikáda Pražského povstání. Na závěr se žáci po zhlédnutí několika úryvků z filmů odebrali do nedaleké krypty pod kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde uctili památku hrdinů.