Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Den Země na druhém stupni

Při příležitosti Dne Země naše sedmé a osmé třídy podnikli ornitologický průzkum lokality Milíčov. Žáci měli možnost pozorovat běžné druhy ptactva i druhy, které patří mezi vzácnější obyvatele naší přírody (např. potápka malá, ledňáček říční, strakapoud malý nebo luňák hnědý). V souhrnu jsme zaznamenali 52 druhů ptáků.