Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Osmé třídy na Pražském Hradě

V minulém týdnu navštívili žáci 8. tříd areál Pražského hradu. V expozici příběh Pražského hradu jim byly přiděleny role ( umělec, kněz, kronikář) a podle své role plnili úkoly. Po splnění všech úkolů je čekalo překvapení. Také si prohlédli Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku a katedrálu sv. Víta.