Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ   ZKOUŠKY
1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/2016
do oborů: 79-41-K/41  Gymnázium

se uskuteční ve dnech
středa 22.dubna 2015
pátek 24.dubna 2015

Přijímací  zkoušky proběhnou v hudebně školy č.dveří 204 v 8,30 hodin.
Přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky.

Do oboru přijímáme 10 žáků.

 

Kritéria přijetí pro školní rok 2015/2016, 1.kolo přijímacích zkoušek

Písemná zkouška z českého jazyka ………………………………. max. 60 bodů
Písemná zkouška z matematiky ………………………………….. max. 60 bodů
Průměrný prospěch ze ZŠ 1,00 – 1,50 ..………………………………..  10 bodů
                                          1,51 – 2,00 …………………………………    5 bodů


Kritéria přijetí:

1.  Jedna písemná zkouška (Čj nebo M) musí být splněna na 50% (tj. 30 bodů).
2.  Druhá písemná zkouška (Čj nebo M) musí být splněna na 25% (tj. 15 bodů).
3.  Celkový součet dosažených bodů (tj. body z písemných zkoušek a body za  prospěch ze ZŠ) nesmí být menší než 50 bodů.

 

UVEDENÁ KRITÉRIA PLATÍ ZÁROVEŇ !

 

ředitelka školy: PhDr. Olga Maierová


V Praze 30. ledna 2015