Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Zápis do 1. tříd

Ve čtvrtek 5. 2. 2015 proběhne zápis do prvních tříd.

Otvíráme třídy pro žáky se sluchovým postižením (orální výuka) a třídy pro žáky s narušenou

komunikační schopností.