Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Jak 7.A a 8.A v Muzeu hlavního města Prahy vybíraly řemeslo

Ve čtvrtek 10. listopadu navštívili žáci 7.A a 8.A (za doprovodu pí. uč. Jarošové a Švancarové) Muzeum hlavního města Prahy. Zúčastnili se připraveného programu: "Vyber si své řemeslo", kde se dozvěděli, jak vypadala středověká města, kdo v nich bydlel, jak fungovala tržitě a kdo na nich prodával. Poté se sami na chvíli proměnili v učně a vyzkoušeli si, co obnáší naučit se řemeslu. Na závěr si každý žák namaloval svůj řemeslnický znak.