Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Projekt Lidice

„Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi.“

Ve dnech 14. a 15. května se žáci devátých tříd (pod vedením pí. uč. Jarošové a Švancarové) zúčastnili projektu Domácí odboj za 2. světové války. Společně strávili celý den v Lidicích – obci vypálené nacisty během válečných let a následující den uctili památku sedmi československých parašutistů, kteří v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje položili život za naši svobodu.