Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

33. CELOSTÁTNÍ SPORTOVNÍ HRY SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE

 

     

33. CELOSTÁTNÍ SPORTOVNÍ HRY SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE se konaly ve dnech 28.-30. dubna 2014 ve Valašském Meziříčí.

Studenti  všech  středních škol pro sluchově postižené závodili v atletických disciplínách, zúčastnili se turnaje ve stolním tenisu, malé kopané a volejbalu.

I když byla naše sportovní výprava poměrně malá, podařilo se nám přivézt medaile.

3. místo           vytrvalostní běh na 800m      Martina Holubová

3. místo           vrh koulí                                  Martin Žoha

2. místo           stolní tenis                              Martina Holubová, Dominik Pomahač,

                                                                       Milan Štemberk

3. místo           volejbal                                  Martina Holubová, Pavlína Šnajberková a

                                                                       děvčata ze střední školy Výmolova

                                                                       (spojené družstvo)