Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Odborný seminář ke kochleárním implantátům

V pátek 2. 5. proběhl v hudebně školy odborný seminář, který se zabýval novými trendy v oblasti kochleárních

 implantátů.

Děkujeme všem přednášejícím za velmi zajímavé příspěvky!