Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Den Země u včeliček

22. 4. Den Země

Protože je jaro, kvetou stromy a včelky vyletěly z úlů, byli jsme se na ně podívat u Vyšehradských včelaříků. 

Teď už víme, jak moc jsou důležité pro život na Zemi.