Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Odborný seminář k novým trendům v problematice kochleárních implantátů

Dne 2. 5. 2014 pořádá škola Odborný seminář k novým trendům v oblasti  kochleárních implantátů.

 

 

Program

 

8.20     Zahájení

            (PhDr. Olga Maierová)

8.30     Kochleární implantáty pro děti neslyšících rodičů

            (Prof. Dr. Annette Leonhardt)

9.20     Informace o problematice kochleárních implantátů v rámci studia

            speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK

            (Doc. PhDr. Kateřina Hádková, PhD.)

 

9.40    Přestávka, občerstvení

 

10.10  Neslyšící rodiče a kochleární implantáty – zkušenosti v ČR

            (MUDr. Zdenka Aksenovová, PhDr. Eva Vymlátilová)

10.30   Nové trendy v kochleárních implantacích

            (MUDr. Jaroslava Příhodová)

11.30   Diskuse

11.40   Speciální vzdělávací potřeby u dětí s dysfázií

            (PaedDr. Eva Škodová)

12.10   Diskuse

12.20   Zakončení