Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Vánoční trojboj

Vánoční trojboj

 

Volejbal, stolní tenis, orientační běh? Toto byly disciplíny netradičně propojené do Vánočního trojboje, který 17. prosince 2013 přivolal do školy bývalé i současné žáky, studenty a učitele (současné). Všichni závodili s plným nasazením, sebrali všechny síly a schopnosti. Výsledkem byla spousta urputného zápolení, legrace, sebekritiky (za zkažený výkon) a kamarádského poplácání po zádech. Za rok (nebo i dříve) se pokusíme podobnou akci připravit znovu.

Složení družstev:

S2 (současní žáci a studenti)                S1 (současní žáci a studenti)

         Bohata                                                      Richter

         Jaroš                                                         Holubová

         Přikrylová                                                Šnajberková

         Štemberk                                                  Čecháčková

         Zárubová                                                 Košák

         Černá                                                        Žoha

         Červinka                                                  Pachman

A (absolventi a žáci)                              U (učitelé)

         Kvěchová                                                 Šindelář

         Tučková                                                   Hošek

         Grym                                                        Jandusová

         Kletečka                                                   Jarošová

         Slavíková                                                 Rubešová

         Uher                                                         Fridrichová

         Čížek                                                        Tesařová

                                                                           Přibylová

                                                                           Vaicenbacher    

Umístění družstev v jednotlivých disciplínách:

Orientační běh   1. A            Volejbal    1. U            St. tenis     1. A

                            2. S1                             2. S2                             2. U + S1

                            3. U                              3. A                             

                            4. S2                             4. S1                             4. S2

 

Celkové pořadí:         1. Absolventi               10 b.

                                      2. Učitelé                     8 b.

                                      3. S1                             7 b.

                                      4. S2                             5 b.