Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Přehled aktivit školy ve školním roce 2017/2018

Pravidelné setkávání s rodiči dětí v MŠ:

prosinec 2017

květen 2018

Program zahrnuje: přednášku psychologa, ukázky práce s dětmi, vystoupení logopeda a třídních učitelek.

Duben - setkání budoucích prvňáčků – společná akce MŠ, ZŠ a SPC

 

 

 

Přijímací řízení MŠ

zápis do MŠ – středa 14. 5. 2018

Přijímací řízení  ZŠ

zápis do 1. tříd –  středa 9. 4. 2018

 

Přijímací řízení SŠ

Povinné jednotné přijímací zkoušky proběhnou: 1. termín 12. 4. 2018,

2. termín 16. 4. 2018

   

 

 

Maturity 2018

Písemné zkoušky a didaktické testy společné části proběhnou 11. 4. a v pracovní dny v rozmezí 2. – 9. 5.

Termín konání ústní čásit maturitní zkoušky bude upřesněn (2. polovina května)

 

Kulturní, sportovní akce a projekty školy

 

Plavecký výcvik 5. tříd – každý pátek  1. pololetí, 4. třídy – každý pátek 2. pololetí

Divadlo Minor – 1. stupeň během roku

Reciproční pobyt dětí z Benecka  - květen 2018

Projekt ke Dni české státnosti – září 2017

Adaptační pobyt I.G – 13. – 15. 9. 2017

Schola Pragensis – 23. – 25. 11. 2017

Návštěva Mikuláše v MŠ a na 1. stupni ZŠ – prosinec

Vánoční šachový turnaj – prosinec

Vánoční setkání s rodiči – 22. 12. 2017

Maturitní ples – 26. 1. 2018

 

Lyžařský kurz Benecko s účastí žáků partnerské školy v Berlíně – 3. – 10. 3. 2018

Setkání s bývalými zaměstnanci školy - 4. 4. 2018

Projekt ke Dni Země – duben 2018

Setkání budoucích prvňáčků duben 2018

Turnaj ve stolním tenise o pohár školy – jaro 2018

Sportovní hry gymnázium a SŠ květen 2018

Zájezd do Berlína červen 2018

Sportovní hry ZŠ červen 2018

Oslava Dne dětí pro MŠ a 1. stupeň – 1. 6. 2018

Cykloturistický pobyt 9. tříd a střední školy – 25. – 28. 6. 2018

 

Zájmové útvary

Šachový kroužek – každou středu 13.00 – 14.30 a 13.30 – 15.00 pod vedením  ing. Petra Herejka a Lukáše Hoška

Kroužek volejbalu – bude upřesněn

Judo – pondělí 13.00 – 14.00 (od října)