Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Oslava 70. výročí založení školy

70. výročí Gymnázia, Střední odborné školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

 

Dne 11. prosince 2015 se uskutečnily v reprezentativních prostorách ústřední budovy Městské knihovny v Praze a v budově Gymnázia, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 oslavy 70. výročí založení školy. Zařízení v Ječné ulici dlouhodobě pomáhá sluchově postiženým žákům se uplatnit nejen ve společnosti, ale i na trhu práce – a je v tom úspěšná.

V rámci oslav, které krátkým proslovem zahájila ředitelka školy Olga Maierová, proběhla ve velkém sále akademie žáků a pedagogického sboru. Během dvouhodinového programu se odehrála série hudebních čísel a divadelních skečů. Plnému sálu, kde mimo jiné zasedli i zástupci Kongregace Školských sester de Notre Dame, Magistrátu hlavního města Prahy i bývalí zaměstnanci včetně předchozího ředitele Pavla Laněho, se představili ti nejmenší z mateřské školy i budoucí maturanti. Součástí programu oslav byla též výstava výtvarných prací žáků, která v prostorách knihovny probíhala od 2. do 16. prosince.

V budově na Ječné ulici se uskutečnilo v rámci oslav setkání ředitelů škol pro žáky se sluchovým postižením. Široká veřejnost se po skončení programu v budovách knihovny mohla během dne otevřených dveří seznámit nejen s prostorami školy, ale také s pracemi žáků, které byly k vidění na dvou výstavách. Výstava výtvarných prací prostupuje jednotlivými patry školy a výstava fotografií, která vznikla v rámci projektu Máme krásné sousedy se nachází ve vestibulu školy. Obě výstavy je možné zhlédnout do konce školního roku. Slavnostní den byl zakončen maturitním plesem v Masarykově koleji v Dejvicích.

V rámci oslav výročí byl uspořádán i almanach, který je k dispozici na stránkách www.jecna27.cz. V almanachu se mimo jiné dozvíte, že škola sídlí na Praze 2 v Ječné ulici již více než 60 let a pomohla s nejrůznějšími překážkami stovkám žáků a učinila z nich konkurenceschopné uchazeče o zaměstnání a nezávisle uvažující občany.

Almanach sestavený k příležitosti 70. výročí si můžete otevřít z následujícího odkazu.

/pictures/files/ALMANACH.pdf